Jak dobře psát – seminář pro studenty dějin umění

ARCHIVZIMNÍ SEMESTR 2019Z hodiny konané 2. prosince 2019

Výklad o argumentaci naleznete zde.

Domácí úkol:

Polemika na téma „ Má či nemá být regulován obsah na sociálních sítích?“
Polemický, ale věcně argumentovaný text ve formátu novinového komentáře, tj. psaný spíše publicisticky. Má jít o ucelený text s hlavou a patou (ideálně pointou), ne o poznámky k tématu. Polemika nemusí odrážet Váš vlastní názor, musí být ale napsaná věrohodně.

Rozsah je 2 normostrany – berte v úvahu, že můžete pracovat jen s omezeným množstvím argumentů (i jeden se počítá, pokud bude dobrý).

Příští hodina (16. prosince) bude nejspíše naše poslední před zkouškovým obdobím. Proto bude třeba uzavřít s každým z vás témata a typy prací, jimiž byste se chtěli prezentovat ke zkoušce. Může to být v zásadě cokoli, co píšete do jiných předmětů, nebo naopak něco jen pro nás. Minimální rozsah textu je 5 NS a vyžadujeme předběžnou konzultaci zvoleného textu a jeho schválení. Odevzdání definitivního textu je pak jeden týden před termínem atestace.

Případné dotazy směřujte na náš mail. Přejeme vám hodně štěstí!


Z hodiny konané 4. listopadu 2019

Výklad o citacích naleznete zde.

Za domácí úkol (první ze dvou) máte správně doplnit odkazy do poznámky pod čarou. Poddrobné pokyny naleznete zde. Vzorový dokument, do nějž zadání vypracujete, naleznete zde.

POZOR: tento úkol se odevzdává VÝHRADNĚ VE FORMÁTU WORD VE VÝŠE UVEDENÉ ŠABLONĚ. Žádné jiné formáty nejsou přípustné!!!

Připomínáme, že se soutěží o kvalitní čokoládu…

Poté, co úkol odevzdáte, zašleme vám zadání druhé půle.

Případné dotazy směřujte na náš mail.
Přejeme vám hodně štěstí!


Z hodiny konané 21. října 2019

Výklad o Anotaci, abstraktu a résumé i s příklady naleznete zde.

Jako domácí práci po vás chceme vypracovat RÉSUMÉ z tohoto textu.
Verzi v textovém formátu .docx naleznete zde.
Případné dotazy směřujte na náš mail. Přejeme vám hodně štěstí!

Termín odevzdání do neděle 27. 10., 24:00.

3) Jedna z vás si na příští hodinu připraví krátkou aktualitu.LETNÍ SEMESTR 2019H3>Z hodiny konané 19. února 2019

Dobrý den všem, kteří se v SIS přihlásili na náš seminář,
protože jsme se na první hodině nesešli v plném počtu, uvádíme zde závěry, ke kterým jsme na ní dospěli:

1) Průběh semináře.
Domluvili jsme, že se budeme věnovat především kritickému čtení a společné reflexi textů, na kterých pracujete v rámci svých školních nebo jiných povinností. Základem semináře tedy bude to, že si své texty budete číst a hodnotit (v rámci diskuse na hodinách) navzájem. K tomu budou samozřejmě další doplňkové aktivity - a protože je nás na semináři málo, můžeme být v jejich vynalézání odvážnější...

2) Zadání na příští hodinu
bude ještě na pomezi odborného a publicistického:
úkolem bude napsat dva texty, každý v rozsahu do 1 NS. A sice novinovou zprávu o plagiátorské kauze prof. Kováře a novinový komentář k plagiátorské kauze prof. Kováře.
Zásadní pro tento úkol je správně rozlišit oba žánry, tedy rozpoznat míru subjektivity/objektivity, názorovosti, formulační expresivity apod.

Texty odevzdejte do půlnoci neděle 3. 3., vyhodnotíme je společně v rámci hodiny.


ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019


Z hodiny konané 2. října 2018

Motivační text na téma „Proč chci studovat dějiny umění (případně, rusistiku, indologii etc.)“ o celkovém rozsahu 1000 znaků včetně mezer (tolerance 10 %).

Termín odevzdání do neděle 7. 10., 24:00.


Z hodiny konané 16. října 2018

Výklad o Anotaci, abstraktu a résumé i s příklady naleznete zde.

Jako domácí práci po vás chceme vypracovat RÉSUMÉ o rozsahu 1 NS (+- 10%)
z tohoto textu
.

Případné dotazy směřujte na náš mail. Přejeme vám hodně štěstí!

Termín odevzdání do neděle 21. 10., 24:00.


Z hodiny konané 30. října 2018

Výklad o citacích naleznete zde.

Za domácí úkol (první ze dvou) máte správně doplnit odkazy do poznámky pod čarou. Podkladový materiál i s podrobnými pokyny naleznete zde.

Připomínáme, že se soutěží o kvalitní čokoládu …

Poté, co úkol odevzdáte, zašleme vám zadání druhé půle.

Mimoto vám připomínáme, abyste vymýšleli a konzultovali témata a typy prací, jimiž byste se chtěli prezentovat ke zkoušce. Může to být v zásadě cokoli, co píšete do jiných předmětů, nebo něco jen pro nás. Minimální rozsah textu je 5 NS a vyžadujeme předběžnou konzultaci zvoleného textu a jeho schválení.

Případné dotazy směřujte na náš mail. Přejeme vám hodně štěstí!

Termín odevzdání první části do neděle 4. 11., 24:00.


Z hodiny konané 13. listopadu 2018

Výklad o struktuře naleznete zde.

Úkol na další hodinu bude prostý. Pod odkazem najdete krátký videoklip od Chemical Brothers. Vaším úkolem bude převyprávět příběh videoklipu v uceleném textu o rozsahu 2000 znaků.
Zdůrazňujeme, že nám nejde o hodnocení videa, recenzi, rozbor autorského pojetí, střihové skladby nebo popis jednotlivých scén, ale opravdu o zachycení příběhu, který se ve videu odehraje. Připomínáme možnost si při opakovaném shlédnutí vypnout zvuk…;)

Video naleznete ZDE:

Případné dotazy směřujte na náš mail. Přejeme vám hodně štěstí!

Termín odevzdání je neděle 18. 11. 24.00.


Z hodiny konané 27. listopadu 2018

Výklad o argumentacinaleznete zde.

Domácí úkol:

Polemika na téma „Má být zavedena v Praze MHD zdarma – ano, či ne?“
Polemický, ale věcně argumentovaný text ve formátu novinového komentáře, tj. psaný spíše publicisticky. Má jít o ucelený text s hlavou a patou (ideálně pointou), ne o poznámky k tématu. Polemika nemusí odrážet Váš vlastní názor, musí být ale napsaná věrohodně.

Rozsah je 2 000 znaků – berte v úvahu, že můžete pracovat jen s omezeným množstvím argumentů (i jeden se počítá, pokud bude dobrý).

Příští hodina (11. prosince) bude naše poslední před zkouškovým obdobím. Proto bude třeba uzavřít s každým z vás témata a typy prací, jimiž byste se chtěli prezentovat ke zkoušce. Může to být v zásadě cokoli, co píšete do jiných předmětů, nebo naopak něco jen pro nás. Minimální rozsah textu je 5 NS a vyžadujeme předběžnou konzultaci zvoleného textu a jeho schválení. Odevzdání definitivního textu je pak jeden týden před termínem atestace.

Případné dotazy směřujte na náš mail. Přejeme vám hodně štěstí!

Termín odevzdání: neděle 2. listopadu 24:00.
LETNÍ SEMESTR 2018


Na příští seminář si rovněž dočtěte text o tom, jak mluví kunsthistorici, který jsme rozdávali v hodině (a je dostupný rovněž zde).

NEGATIVNÍ příklady tiskových zpráv naleznete zde, zde a zde.


Na hodinu konanou v úterý 20. BŘEZNA 2018

Výchozí situace:
Národní galerie připravuje přehledovou výstavu o období, kterému se věnujete. Ředitel galerie se na vás tedy obrátil s prosbou, zda byste tomuto dílu nezpracovali heslo. Studie v katalogu budou velmi povšechné, pan ředitel vás tedy prosí, jestli byste v rámci hesla mohli uvést i několik stručných informací ke kontextu. Protože jde o významné dílo, bude mít na výstavě popisku, o jejíž zpracování jste rovněž požádáni.

Můžete si vybrat z následujících dvou děl:

 • Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi
 • Brána nenávratna od Aleše Veselého

Očekáváme od vás tedy katalogové heslo v rozsahu do 2 NS, včetně nadpisu, identifikace a materiálu + základní literaturu (ta se do rozsahu nepočítá). Součástí úkolu je tzv. rozšířená popiska (tj. obsahující kromě názvu díla a techniky také stručnou charakteristiku nebo zřazení díla).

Odevzdání první verze od vás očekáváme do půlnoci neděle 11.3.2018

Inspirovat se můžete například následujícími texty (neočekáváme nicméně jejich dogmatické napodobování):

Mimoto připomínáme, že od vás na následujícím semináři budeme chtít vědět, pro jaké z témat RECENZE jste se rozhodli. Nabízí se buďto výstava Kamila Lhotáka v Obecním domě, nebo recenze odborné publikace vyšlé v cca posledním půl roce.POZOR!

VZHLEDEM K ŘADĚ ABSENCÍ A NEODEVZDANÝCH PRACÍ BYLA HODINA 20. BŘEZNA ZRUŠENA, RESPEKTIVE POSUNUTA O TÝDEN NA 27.BŘEZNA.

Na hodinu konanou v úterý 27. BŘEZNA 2018

Na tuto hodinu máte za úkol napsat první verzi ecenze odborné publikace nebo výstavy Karla Lhotáka probíhající v Obecním domě. Publikace by měla být aktuální, vydaná v posledním půl roce (tj. po loňských prázdninách). Psát je možné o knížce, která vyšla pouze v cizím jazyce, může jít o práce jednoho autora i autorského kolektivu. Recenze by měla být určena pro odborný časopis typu Zpráv památkové péče, Umění, případně Dějiny a současnost. Text by měl být vybaven poznámkovým aparátem podle úzu časopisu Umění.

Rozsah 3-5 NS


Na hodinu konanou v úterý 3. DUBNA 2018

Jak jste jistě shledali, máme teď poněkud narušený rytmus vyučování. Další hodina tudíž nebude za 14 dní, ale hned v úterý po Velikonocích (3.4.).

Posledně jsme se dohodli, co kdo odevzdáte do neděle 1. dubna, tak na to prosím nezapomeňte (Jakub - seminárka 1989 v české architektuře, Kryštof - recenze, 2. verze, Petr - recenze 2. verze, Varvara - anotace, Pavlína - recenze 2. verze, Adéla - recenze 2. verze). V úterý se budeme věnovat rozboru kusu z Jakubovy seminárky + eventuálně dalším věcem, které nás napadnou. Těšíme se a přejeme hezké Velikonoce!


Průběh semináře do konce semestru:

Poslední tři hodiny našeho semináře budou mít zcela odlišný průběh. Na každém ze seminářů budeme podrobně rozebírat vaše vlastní delší texty, může jít o seminární, bakálářskou či jinou práci, článek apod.; podmínkou je aby text byl v natolik ucelené podobě, aby se s ním dalo pracovat. Protože to ale znamená, že každý z vás bude mít do konce semestru povinnost odevzdat již jen jeden text, což by nevyhnutelně vedlo k úpadku, chátrání a všeobecnému rozpadu mravů, učinili jsme to celé trochu složitější:

 • text od Vás dostaneme s dostatečným předstihem
 • následně bude rozeslán všem účastníkům semináře, kteří budou mít za úkol jej přečíst a zreflektovat
 • každý - vyjma autora - pak do pondělní půlnoci před seminářem pošle krátké (cca 1 NS) písemné zhodnocení zaslaného textu
 • všichni budou o textu aktivně na hodině debatovat
 • zároveň bude jmenován ke každému textu garant, který se na reflexi připraví zvlášť pečlivě - jeho povinností bude reflexi, která zazní v rámci hodiny, zaznamenat a zeditovat tak, aby bylo možné ji předat autorovi
 • uff.

Harmonogram na zbytek semináře je následující:

Hodina 17. 4. - Kryšof (text máme)

Hodina 15. 5. - Varvara a Adéla, text pošlou do 30. 4.

Hodina poslední (bude upřesněno) - Petr a Pavlína.
ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018


Na hodinu konanou v úterý 17. října 2017

Na tuto hodinu máte dva úkoly (Dva nedobrovolní dobrovolníci pak ještě připraví velmi krátkou - do pěti minut - aktualitu na to, co je ze stylistického hlediska zaujalo z textů v novinách a veřejném prostoru - v dobrém i špatném - a proč.)

1. úkol
Mikroesej na téma:
Proč by měl kunsthistorik umět dobře psát (a co to vlastně znamená dobře psát).

Věcně a přehledně formulovaný text v rozsahu 2 normostrany (tolerance +- 10 %). Zadání rozsahu je drakonické, buďte výstižní a snažte se jít k jádru věci. Nezapomeňte, že nejlepšími argumenty jsou dobré příklady.

Odevzdání první verze: do neděle 8. 10. 23:59.
Odevzdání druhé verze: do neděle 15. 10. 23.59


2. úkol
Úkol II. Přečíst studii z časopisu Naše řeč

Na příští seminář si pečlivě přečtěte TENTO TEXT, v rámci hodiny o něm povedeme debatu. Jako vodítko při čtení se můžete soutředit na tyto otázky/podúkoly:

 1. Pokuste se jednoduše shrnout jaký princip/jaké principy text kritizuje.
 2. Je podle vás text aktuální? Proč (ne)?
 3. Připravte si alespoň 3 konkrétní příklady nějakého z popisovaných z jevů, které jste postřehli u sebe nebo ve svém okolí.Na hodinu konanou v úterý 31. října 2017

Úkol

Úkol na další hodinu bude tentokrát jednodušší. Minule jste měli za úkol přečíst článek z časopisu Naše řeč. Na další hodině o něm bude debata - a abychom se na ni dobře připravili, zkusíte každý napsat resumé článku o délce jedné normostrany. Co je resumé a jak na něj se dozvíte zde.

Odevzdání první verze: do neděle 22. 10. 23:59.
Odevzdání druhé verze: do neděle 29. 10. 23.59
Prezentaci s praktickými příklady odborných a ne až tak odborných textů naleznete zde. Shrnující materiál o nejčastějších chybách páchaných v eseji (zkráceně "Perly") naleznte zde.

Na hodinu konanou v úterý 14. listopadu 2017

Úkol 1

První úkol se týká správného zacházení s citační normou. Zadání nalezenete ZDE.

Hotový úkol očekáváme do neděle 5. 11. 24.00.

A pozor, kdo odevzdá úkol bez jediné chyby, vyhrává čokoládu!

Úkol 2

Ve druhém úkolu si vyzkoušíte roli editora. Vaším úkolem bude pečlivě přečíst přiložený článek a opatřit ho opravami, komentáři a stručným zhodnocením - zkrátka tak, jak dostáváte své texty od nás.

Texty odevzdávejte do neděle 12. 11. 24.00.

Vyhodnocení úkolu se budeme věnovat společně na následující hodině.Mimoto, dvě nedobrovolné dobrovolnice mají za úkol připravit krátkou aktualitu.Prezentaci z hodiny se základními informacemi týkajícími se citací naleznete zde.

Na hodinu konanou v úterý 28.listopadu 2017

Podívejte se na videoklip od Radiohead a napište popis JEHO DĚJE. Takže ani filmový rozbor, ani recenzi, ani popis střihové skladby či fantazírování na téma motivací jednotlivých postav. Pouze popis děje. Vše ostatní je na vás. Připomínáme možnost si při druhém a dalším sledování vypnout zvuk…

ROZSAH: 1 NS (1800 znaků)Krátkou prezentaci zaměřenou na strukturu textu naleznete zde.Na hodinu konanou v úterý 12. prosince 2017

Úkol 1

V dalším úkolu se zaměříme na věcnou názorovou argumentaci. Jedním z aktuálních povolebních témat se stala otázka zavedení všeobecného referenda. I my se do debaty o tomto problému zapojíme – Vaším úkolem bude napsat argumentovanou odpověď na otázku "Má být v Česku zavezeno obecné referndum?", a to v rozsahu do 2 NS.

Ideálně by se úkol měl blížit novinovému komentáři např. pro Respekt. Hodnotit nicméně nebudeme primárně styl, ale hlavně přesvědčivost, logické uspořádání a neotřelost argumentace. Předmětem hodnocení nebude názor, který v textu budete zastávat - naopak dáváme možnost psát i z pozice, se kterou nesouhlasíte. Téma si také v rámci možností můžete uzpůsobit tomu, co považujete za zajímavé - měli byste se ale v každém případě dobrat odpovědi na zadanou otázku.

K tématu si pochopitelně můžete nastudovat, co je třeba - a pro inspiraci jinými názorovými texty bychom to i doporučovali poslední vydání týdeníku Respekt.

Vaše texty očekáváme ho do půlnoci v neděli 3. 12.

Úkol 2

Vaším absolventským úkolem, tj. součástí zkoušky, bude sepsání článku o nějakém pražském problému v rozsahu 5 normostran. Texty by měly být psány pro Věstník Klubu Za starou Prahu, ve kterém budu povedené výtvory skutečně publikovány.

Na příští hodinu si připravte téma, ktetému byste svůj článek chtěli věnovat. Mělo by jít o téma pokud možno ve Věstníku nepublikované, nebo publikované už před lety. Může jít o obecnější úvahu o veřejném prostoru, památkovou kauzu, recenzi architektury nebo historickou zajímavost z centra i okraje Prahy.

Tematickou inspiraci lze hledat zde: http://zastarouprahu.cz/kauzy

Online archiv Věstníků zde: http://zastarouprahu.cz/vestnik

Kdo si nebude vědět rady, tomu s tématem pomůžeme. Věříme ale, že každý/každá s něčím zajímavým přijdete.Prezentaci z hodiny o argumentaci naleznete zde.


LETNÍ SEMESTR 2016/2017


Na hodinu konanou v úterý 7. března 2017

Na tuto hodinu máte dva úkoly (Petra V. ještě navíc sleduje interenet a poreferuje nám, co ji ze stylistického hlediska zaujalo - v dobrém i špatném - a proč. Rozsah 5-7 minut.)

1. úkol

Podívejte se na videoklip od Chemical Brothers a napište popis JEHO DĚJE. Zde nás nezajímá ani filmový rozbor, ani popis střihové skladby či fantazírování na téma motivací jednotlivých postav. Pouze popis děje. Vše ostatní je na vás. Připomínáme možnost si při druhém a dalším sledování vypnout zvuk…

ROZSAH: 1 NS (1800 znaků)

2. úkol

Napište krátkou "minirecenzi" výše uvedeného klipu. Můžete se soustředit na výtvarnou, filmovou, zvukovou, formální či jinou stránku. Základem je váš precizně formulovaný NÁZOR. Doporučujeme vám vyhnout se formátu středoškolské úvahy (…domnívám se, myslím si, zdá se mi, líbí se mi, nelíbí se mi…) a nesnažit se honit "mnoho různých zajíců", na to je rozsah příliš krátký.

ROZSAH: 1/2 NS (900 znaků).

První verze obou textů od vás očekáváme do půlnoci neděle 26. únoraNa hodinu konanou v úterý 21. března 2017

Na tuto hodinu máte jeden úkol (Nella ještě navíc sleduje interenet a poreferuje nám, co ji ze stylistického hlediska zaujalo - v dobrém i špatném - a proč. Rozsah 5-7 minut.)

Úkol

Dalším úkolem bude polemika na Vámi vybrané téma.
Ideálně by mělo jít o polemiku s konkrétním textem, ale není to nutné - doporučujeme se ale v takovém případě odrazit od nějaké konkrétní události (výstava, výrok, politická událost). Vybírat můžete z témat odborných i všeobecně společenských. Text by měl mít maximálně 2 NS. Pokud však budete polemizovat s textem kratším, než 2 NS, pak by délka vašeho výtvoru měla odpovídat maximálně délce tohoto textu. Nezapomeňte nám, prosím, do souboru zkopírovat rovněž odkaz (nebo případně rovnou celé znění) příslušného textu, s nímž polemizujete.
Hodnotit se bude nejenom stylistická úroveň, ale také celková struktura a textu a způsob argumentace.

Pro inspiraci doporučujeme (podklady z minulého semestru k Argumentaci).

Seznam argumentačních faulů a chyb, které jsme sumarizovali v hodině, naleznete ZDE.

ROZSAH: 2 NS (3 600 znaků)

První verzi textu od vás očekáváme do půlnoci neděle 12. 3.Na hodinu konanou v úterý 4. dubna 2017

Na tuto hodinu máte jeden úkol (Anna ještě navíc sleduje interenet a poreferuje nám, co ji ze stylistického hlediska zaujalo - v dobrém i špatném - a proč. Rozsah 5-7 minut.)

Úkol

Dalším úkolem bude polemika na téma "Povinná procenta na umění".


Z iniciativy spolku Skutek, který zaštiťuje zájmy výtvarných umělců v ČR, se v současnosti na půdě poslanecké sněmovny a ministerstva kultury projednává možnost znovuzavedení „procenta na umění“. Dle návrhu by mělo být u každé veřejně financované zakázky vyčleněno 1 až 4 % vynaložených finančních prostředků na tvorbu výtvarných realizací ve veřejném prostoru. Jde také o to, jakým způsobem by se mělo rozhodovat o tom, které dílo realizovat a které nikoli.


Na hodině jsme připravili argumentační kostru hájící názor že zákon BÝT PŘIJAT NEMÁ. Její shrnutí naleznete ZDE.
Po vás pak chceme, abyste S TÍMTO NÁZOREM POLEMIZOVALI. Soupis argumentů (pro i proti zákonu) naleznete ZDE. Upozorňujeme, že jde pouze o možnou ukázku argumentů, nemusíte se na ně omezovat; doporučujeme si k tématu něco najít na internetu a případně se i inspirovat reálně vedenou debatou. Snažte se přitom prosím vyvarovat chyb, které jsme vám vytýkali v minulém úkolu, a soustředit se na několik málo oblastí, v nichž budete argumentovat soustředěněji - nepokoušejte se vypořádat ze všemi položkami v našem soupisu argumentů proti zákonu.
Pro základní orientaci jsme vám připravili velmi základní návod k tomu, jak polemizovat. Na hodině měl značný ohlas, takže ho naleznete ZDE
Neváhejte klást případné další dotazy.
ROZSAH: 2 NS (3 600 znaků)

První verzi textu od vás očekáváme do půlnoci neděle 26. 3.Na hodinu konanou v úterý 18. dubna 2017

Dalším úkolem bude krátký historický/uměleckohistorický článek typu "zajímavost" či "různé", tedy příspěvek pro časopisy formátu ĎaS, Věstník KZSP, Art+Antique apod. Mělo by jít text o odborně kvalitní, který je ovšem přístupný i laickému čtenáři. Tématem může být výročí, významná osobnost, zajímavé umělecké dílo, nebo například památková kauza. Nemá to ale být recenze, ani polemika. Důležité je, abyste zvládli téma uspokojivě vyložit v rozsahu 4-5 NS.

Cílem má být text, který bude opravdu možné nabídnout k publikování, bude tedy chtít i poctivou přípravu, rešerše apod. Proto na něm budeme pracovat v několika etapách až do konce semestru.

Jak tedy zní první zadání?

Pošlete do neděle 9. 4. téma svého příspěvku s anotací a základním návrhem osnovy. Z anotace [o anotaci více ZDE] a osnovy by mělo být jasné, jak chcete téma uchopit, co na něm chcete ukázat, čemu budete věnovat hlavní pozornost. Napsat tedy pouze "Téma: Katedrála sv. Víta" nestačí. Buďte ale struční, - má to být hlavně zpráva pro nás, abychom věděli, na čem pracujete.

Do pondělka 18. 4. pak budeme chtít rozpracovaný koncept článku. Tedy rozvedenou osnovu, jejíž součástí budou alespoň 2 normostrany souvislého, hodnotitelného textu.

ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017


Na hodinu konanou v úterý 18. 10.

1.

Většině z vás hrozí, že následující léta nebudete číst nic jiného než kunsthistorickou literaturu. Proto jsme vám na čtení připravili něco onačejšího. Vaším prvním úkolem bude přečíst si esej George Orwella s názvem Politika a anglický jazyk (ke stáhnutí zde [pdf,6,5 mB]). Zkuste se zamyslet nad jeho sdělením, případně nad tím, čemu nerozumite, nebo je pro vás nejasné. Připravili jsme pro Vás pár návodných otázek:

 • Co Orwell kritizuje? Co je podstatou problému, který podle něj má anglický jazyk?
 • Dá se Orwellova kritika vztáhnout i na češtinu? A platí podle vás i pro odborné texty?
 • Je nějaký problém, který Orwell nezmiňuje, ale vy se s ním v dnešním jazyce potkáváte?

Esej si společně probereme na semináři.


2.

Píšeme s kolegou takový textík o Hotelu Juliš (odkaz zde [MS WORD 13 kB). Ale nějak si s ním nevíme rady a hodila by se nám pomocná ruka. Mohli byste si ho přečíst a navrhnout nějaké opravy? Dík! Jo a potřebovali bychom to od vás do půlnoci v pátek 14. 10. Přesně.

Správný text pro porovnání naleznete ZDE.Powerpoint z hodiny

ZDE naleznete powerpointovou prezentaci shrnující hlavní prohřešky při psaní odborných textů.Úkoly na hodinu konanou v úterý 4.11.

1.

Podívejte se na videoklip čerstvého držitele Nobelovy ceny za literaturu:
ZDE
V rozsahu přibližně 1 NS (definice výše na stránce) odvyprávějte děj tohoto minipříběhu. Důraz zde klademe na logické uspořádání faktů, přesnost a výstižnost popisu.


2.

ZDE naleznete odkaz na text. Přečtěte si ho pozorně a zkuste jej porovnat s nároky, které na psaný projev klade George Orwell. Porušuje text nějakou z šesti Orwellových zásad? Pokud ano, vyznačte místo komentářem, nebo své výtky shrňte na konci dokumentu.
Bez ohledu na Orwella – je podle Vás text dobrý? Co byste mu vytkli? A čím Vás naopak oslovil?

Pracujte prosím V REŽIMU SLEDOVÁNÍ ZMĚN.

Svá řešení nám prosím posílejte do půlnoci pátku 28.října


(3)

Dva vybraní finalisté mají ještě bonusový průběžný úkol: sledovat denní (i další) tisk a hledat příklady toho, co v něm je špatně a proč. Na příští hodině se snámi o svá zjištění podělí.

Powerpoint z hodiny

ZDE naleznete powerpointovou prezentaci shrnující základní poznatky o struktuře textů.Úkoly na hodinu konanou v úterý 15.11.

Prostudujte si článek od Fareeda Zakarii a napište z něj résumé.
Rozsah 1000 znaků. Očekáváme ho do půlnoci pátku 11.11.

Vysvětlení pojmů résumé, anotace a abstrakt naleznete v powerpointu.

Tři vybrané finalistky mají ještě bonusový průběžný úkol: sledovat denní (i další) tisk a hledat příklady toho, co v něm je špatně a proč. Na příští hodině se snámi o svá zjištění podělí.
Powerpoint z hodiny

ZDE naleznete powerpointovou prezentaci shrnující základní poznatky o citacích.Úkoly na hodinu konanou v úterý 29.11.

Úkol 1

Vytvořte správnou citaci uvedených zdrojů podle zadaných tří norem. Zdroje budou seřazeny do jedné poznámky, a to v zadaném pořadí. Kdo úkol splní bez chyby, dostane čokoládu (nebo podíl na ní, bude-li úspěšných víc). Zdrojový soubor naleznete ZDE.

Úkol 2

V TOMTO souboru jsou volně seřazené informace týkající se jednoho tématu. Sestavte z nich článek tak, aby v něm byly všechny informace zahrnuty a článek měl logickou linku. Úkol má více správných řešení.
Při psaní si můžete pomáhat další literaturou, v textu ale nesmí žádná informace chybět a žádná přebývat. Každé z nich ale můžete dát libovolný prostor (např. místo "Santini je autor dvora Hubenov postaveného v roce 1710" lze napsat "Santiniho dvůr Hubenov (1710)...").

Rozsah je 1 normostrana! Očekáváme ho do půlnoci pátku 25.11.

Dvě vybrané finalistky mají ještě obvyklý bonusový průběžný úkol: sledovat denní (i další) tisk a hledat příklady toho, co v něm je špatně a proč. Na příští hodině se s námi o svá zjištění podělí.
Powerpoint z hodiny

ZDE naleznete powerpointovou prezentaci shrnující problematiku argumentace.

Správné řešení CITACÍ

ZDE si můžete zkontrolovat, ja to mělo správně vypadat.Úkol na hodinu konanou v úterý 13.12.

V dalším úkolu se zaměříme na věcnou názorovou argumentaci. V nedávné době proběhla médii zpráva o iniciativě několika poslanců, kteří chtěli prosadit zákon postihující hanobení hlavy státu jako trestný čin. Iniciativa vzbudila vzrušenou debatu a my na ní teď navážeme. Vaším úkolem bude napsat argumentovanou odpověď na otázku "Má být přijat zákon o hanobení prezidenta? Proč ano/ne?", a to v rozsahu do 2 NS.

Ideálně by se úkol měl blížit novinovému komentáři např. pro Respekt. Hodnotit nicméně nebudeme primárně styl, ale hlavně přesvědčivost, logické uspořádání a neotřelost argumentace (myslete ale na to, že srozumitelnost a přehlednost jsou pro úspěch argumentace důležité!), Předmětem hodnocení nebude názor, který v textu budete zastávat - naopak dáváme možnost psát i z pozice, se kterou nesouhlasíte.

Na závěr vás snažně prosíme, nepište středoškolské slohové úvahy zaplevelené formulacemi typu "tuto otázku je třeba důkladně zkoumat", "pokud se nad problémem hlouběji zamyslíme" nebo "předmětem této úvahy je hledání odpovědi na otázku". Pište tak, jak byste o té věci debatovali s kamarády, nebo třeba rodiči - jděte přímo k věci, nepouštějte se do veliké šířky (je lepší uvést jeden argument pořádně, než deset povšechně), buďte konkrétní a uvádějte příklady. Vtip, zkrakta a jadrnější formulace nejsou zakázány.

K tématu si pochopitelně můžete nastudovat, co je třeba - a pro inspiraci jinými názorovými texty bychom to i doporučovali..

Vaše texty očekáváme ho do půlnoci pátku 9.12.


Dvě vybrané finalistky mají ještě obvyklý bonusový průběžný úkol: sledovat denní (i další) tisk a hledat příklady toho, co v něm je špatně a proč. Na příští hodině se s námi o svá zjištění podělí.
Powerpoint z hodiny

ZDE naleznete komentáře k domácímu cvičení a nejčastější chyby, jichž jste se dopouštěli.
Úkol na hodinu konanou v úterý 3. ledna 2017.

Poslední úkol našeho semináře bude mít dvě kola - první bude mít uzávěrku o půlnoci ve čtvrtek 22. 12., druhé kolo proběhne formou ústního pohovoru/závěrečné zkoušky.

Vybrat si můžete ze dvou zadání:

 • Poslat můžete text, který plánujete odevzdat na nějaký jiný předmět, tedy proseminární nebo seminární práci. První verze (s uzávěrkou 22. 12) může mít podobu podrobného návrhu osnovy a základních tezí. Ke zkoušce byste ale měli přijít s hotovým textem.
 • Druhou možností je, pro veliký úspěch, argumentovaný text na téma Má být na Staroměstském náměstí znovu postaven Mariánský sloup?, případně Má být dostavěna Staroměstská radnice? A v jaké podobě?

Text by měl mít rozsah do 3 NS.
V prvním kole rovněž není povinné poslat zcela finální verzi, měla by z ní ale být patrná vaše argumentační linka.

Stručný soupis různorodých a různě (ne)kvalitních argumentů pro i proti (sloupu) naleznete ZDE.

Oběma tématům s mnoha odkazy na další zdroje se věnovaly Zprávy památkové péče 3/2015, které jsou ke stažení ZDE [!!!pozor pro mobilní stahovače: pdf má 18 MB!!!].

První verze Vašich textů očekáváme ho do půlnoci ve čtvrtek 22. 12.

Tři vybrané finalistky mají ještě obvyklý průběžný úkol: sledovat denní (i další) tisk a hledat příklady toho, co v něm je špatně a proč. Na příští hodině se s námi o svá zjištění podělí.
LETNÍ SEMESTR 2016Rozsah: 1,5–2,5 NS

Odevzdání ke konzultaci: středa 24. 3. (24:00)

Odevzdání hotového textu: úterý 1. 3. (24:00)

Charakteristika: Krátký, svižný text, který má sloužit jako podklad pro novinový článek. Musí být formulován jednoduše, v krátkých větách výstižně a chytlavě. Důležité je zvolit správně témata, na které zpráva upozorní – musí zaujmout novináře, potažmo laika. Součástí by měl být návrh výrazného titulku a perexu, v textu nesmí chybět alespoň jedna citace důležité osobnosti k tématu.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

2. Katalogové heslo

Rozsah: 2–3 NS

Odevzdání ke konzultaci: středa 9. 3. (24:00)

Odevzdání hotového textu: úterý 15. 3. (24:00)

Charakteristika: Jde vlastně o „mini-monografii“ jednoho konkrétního uměleckého předmětu, která má podat jeho základní charakteristiku a hodnocení a zařadit jej do uměleckohistorického kontextu.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

3. Recenze

Rozsah: 4–6 NS

Odevzdání ke konzultaci: neděle 27. 3. (24:00) !POZOR ZMĚNA!

Odevzdání hotového textu: neděle 10. 4. (24:00)!POZOR ZMĚNA!

Charakteristika:Pokud mělo katalogové heslo desítky možných podob, recenze jich má tisíce – ostatně všelijakých recenzí na filmy, knížky nebo třeba hospody jsou plné internety i trafiky. Odborná recenze je ale poměrně specifický formát.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

4. Oprava problematického textu

Odevzdání: 6. dubna do 24:00

Charakteristika: Tentokrát je vaším úkolem upravit dodaný text a uvést ho do srozumitelné podoby. A pak také navštívit jednu výstavu…
Podrobnosti ZDE


5. Recenze Černického výstavy

Odevzdání ke konzultaci: středa 13. 4. 2016, 24.00 (ti, co na semináři, chyběli mají termín posunut na neděli 24. 4. 2016, 24.00)

Odevzdání hotového textu: bude upřesněn

Charakteristika:Zpracování recenze výstvy Jiřího Černického v pražské Galerii Rudolfinum.

VÍCE INFORMACÍ ZDE