Jak dobře psát – seminář pro studenty dějin umění

DEFINICE


NORMOSTRANA (NS)

Standardní způsob měření rozsahu textu. V tomto kurzu používáme její definici jako 1800 znaků včetně mezer.

V programu MS Word rozsah textu zjistíme na kartě Revize v části Kontrola pravopisu (položka Počet slov). Údaj v řádku Znaky (včetně mezer) vydělíme 1800.


ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ

Zadání se odevzdávají elektronickou poštou na adresu jakdobrepsat@gmail.com


FORMÁT ODEVZDÁNÍ

Formát odevzdávaných úloh je MS Word – .doc, .docx, v krajním případě Open(Libre) Office .odt.

Při zpracování úloh používejte prosím vždy KONTROLU PRAVOPISU. Pokud je zadáním oprava textu, pracujte výhradně v REŽIMU SLEDOVÁNÍ ZMĚN.


PODMÍNKY ATESTACE

  • Včasné odevzdání všech úkolů.
  • Pravidelná účast na semináři - povolena maximálně 1 neomluvená absence, nemoce atp. nutno omlouvat předem.
  • Napsání textu na zadané téma a v zadaném rozsahu k ústní zkoušce.

V odůvodněných a vážných případech lze diskutovat o výjimkách. Platí ale, že úkoly je třeba splnit všechny a že nebudeme akceptovat omluvy, které bez zjevného důvodu dorazí na poslední chvíli.ÚKOLY


Z hodiny konané 2. prosince 2019

Výklad o argumentaci naleznete zde.

Domácí úkol:

Polemika na téma „ Má či nemá být regulován obsah na sociálních sítích?“
Polemický, ale věcně argumentovaný text ve formátu novinového komentáře, tj. psaný spíše publicisticky. Má jít o ucelený text s hlavou a patou (ideálně pointou), ne o poznámky k tématu. Polemika nemusí odrážet Váš vlastní názor, musí být ale napsaná věrohodně.

Rozsah je 2 normostrany – berte v úvahu, že můžete pracovat jen s omezeným množstvím argumentů (i jeden se počítá, pokud bude dobrý).

Příští hodina (16. prosince) bude nejspíše naše poslední před zkouškovým obdobím. Proto bude třeba uzavřít s každým z vás témata a typy prací, jimiž byste se chtěli prezentovat ke zkoušce. Může to být v zásadě cokoli, co píšete do jiných předmětů, nebo naopak něco jen pro nás. Minimální rozsah textu je 5 NS a vyžadujeme předběžnou konzultaci zvoleného textu a jeho schválení. Odevzdání definitivního textu je pak jeden týden před termínem atestace.

Případné dotazy směřujte na náš mail. Přejeme vám hodně štěstí!


Z hodiny konané 4. listopadu 2019

Výklad o citacích naleznete zde.

Za domácí úkol (první ze dvou) máte správně doplnit odkazy do poznámky pod čarou. Poddrobné pokyny naleznete zde. Vzorový dokument, do nějž zadání vypracujete, naleznete zde.

POZOR: tento úkol se odevzdává VÝHRADNĚ VE FORMÁTU WORD VE VÝŠE UVEDENÉ ŠABLONĚ. Žádné jiné formáty nejsou přípustné!!!

Připomínáme, že se soutěží o kvalitní čokoládu…

Poté, co úkol odevzdáte, zašleme vám zadání druhé půle.

Případné dotazy směřujte na náš mail.
Přejeme vám hodně štěstí!


Z hodiny konané 21. října 2019

Výklad o Anotaci, abstraktu a résumé i s příklady naleznete zde.

Jako domácí práci po vás chceme vypracovat RÉSUMÉ z tohoto textu.
Verzi v textovém formátu .docx naleznete zde.
Případné dotazy směřujte na náš mail. Přejeme vám hodně štěstí!

Termín odevzdání do neděle 27. 10., 24:00.

3) Jedna z vás si na příští hodinu připraví krátkou aktualitu.