Jak dobře psát – seminář pro studenty dějin umění

KATALOGOVÉ HESLO

Charakteristika

Jde vlastně o „mini-monografii“ jednoho konkrétního uměleckého předmětu, která má podat jeho základní charakteristiku a hodnocení a zařadit jej do uměleckohistorického kontextu. Může se opřít o to, že je součástí katalogu nebo monografie, ve které je většinou nějaká shrnující přehledová studie – v heslu je tak možné soustředit se skutečně na samotné dílo. Na druhou stranu by ale mělo tvořit uzavřený útvar s vlastní linkou a pointou, který je srozumitelný i sám o sobě. Katalogové heslo je odborný text, jehož součástí je i seznam použité literatury. Avšak vzhledem k omezenému rozsahu by mělo být psáno výstižně, věcně a srozumitelně. Konkrétní struktura a zvolené obsahové akcenty nicméně mohou být různé – přizpůsobují se zaměření výstavy a pojetí katalogu.

Zadání

Národní galerie připravuje přehledovou výstavu o období, kterému se věnujete. Shodou okolností se jí podařilo vypůjčit jeden cenný artefakt od umělce, na kterého jste specialisté. Ředitel galerie se na vás tedy obrátil s poníženou prosbou, zda byste tomuto dílu nezpracovali heslo. Studie v katalogu budou velmi povšechné, pan ředitel vás tedy prosí, jestli byste v rámci hesla mohli uvést i několik stručných informací o autorovi. Protože jde o významné dílo, bude mít na výstavě popisku, o jejíž zpracování jste rovněž požádáni…

Povinné součásti hesla

  • Hlavička (autor, datace, rozměry, technika a materiál, uložení, heslové citace literatury...) dle přiloženého vzoru;
  • vlastní stať;
  • seznam základní literatury k tématu zpracovaný dle citačního úzu časopisu Umění (ke stažení zde)
  • návrh popisky na výstavu v rozsahu 1 odstavce, pojaté tak, aby jí porozuměl i laický návštěvník.

Doporučená struktura:

Žádná univerzální neexistuje. Nic ale nezkazíte, pokud se budete držet tohoto postupu: stručný medailonek autora (2–3 věty) – zařazení díla do kontextu tvorby autora (1, 2 krátké věty) – stručná charakteristika díla – uměleckohistorické hodnocení a interpretace díla.

Příklady ke staženíVzorové heslo 1 s ukázkou hlavičky, seznamu literatury a návrhu popisky.
Ke stažení ZDE [pdf]


Vzorové heslo 2 s ukázkou hlavičky, seznamu literatury a návrhu popisky.
Ke stažení ZDE [pdf]


Vzorové heslo 3 s ukázkou hlavičky, seznamu literatury a návrhu popisky.
Ke stažení ZDE [pdf]


Příklad jinak pojatého hesla, charakteristického pro publikace zabývající se modernějšími obdobími. Nemá zdaleka tak pevnou strukturu. Uvádíme ho zde čistě pro vaši informaci.
Ke stažení ZDE [pdf]