Jak dobře psát – seminář pro studenty dějin umění

O KURZU


Anotace

Bez čeho se historik umění neobejde? V prvé řadě bez schopnosti obstojně psát. Drtivá většina kunsthistorické práce je totiž založena na psaní textů – recenzí, katalogových hesel, popularizačních článků, letáků, tiskových zpráv, a samozřejmě také odborných studií a monografií. Absolventi většiny středních škol bohužel nejsou na práci s psaným jazykem dobře připraveni, což jim komplikuje jak následné studium, tak i pozdější nástup do praxe.

Seminář „Jak dobře psát?“ si klade za cíl alespoň základy práce s textem studenty naučit. Nejde přitom ani o výuku tvůrčího psaní, ani o cvičení gramatiky a pravopisu. Cílem kurzu je naučit studenty srozumitelně a jasně se v psané podobě vyjádřit, dát textu logickou strukturu a korektně pracovat s argumentací. V rámci semináře projdeme nejtypičtější prohřešky vůči stylistice či vedení linky výkladu a ukážeme si specifika jednotlivých žánrů, na něž je možné v praxi narazit. Stručně také představíme postup při vydávání odborných publikací i náležitosti, které by měl text připravovaný k vydání mít.


Průběh semináře

Setkání semináře probíhá jednou za dva týdny. Důraz je kladen na práci v mezidobí. Na semináři jsou zadána témata a žánry textů, které studenti v mezidobí píšou – postupuje se od krátkých odstavců po drobný odborný text.


Podmínky atestace

  • Včasné odevzdání všech úkolů.
  • Pravidelná účast na semináři, nemoce atp. nutno omlouvat předem.
  • Napsání/dodání textu na zadané téma a v zadaném rozsahu k ústní zkoušce.

V odůvodněných a vážných případech lze diskutovat o výjimkách. Platí ale, že úkoly je třeba splnit všechny a že nebudeme akceptovat omluvy, které bez zjevného důvodu dorazí na poslední chvíli.

Způsob odevzdávání

Zadání se odevzdávají elektronickou poštou na adresu jakdobrepsat@gmail.com

Pokud nebude řečeno jinak, úkoly se odevzdávají následovně:

PRVNÍ VERZE nejpozději v PONDĚLÍ týdne následujícího po semináři, a to do půlnoci (24:00).
Odevzdané úkoly následně opravíme PÁTKU.

DRUHÁ VERZE zohledňující naše poznámky či opravy pak do PONDĚLÍ předcházejícího dalšímu semináři, rovněž do 24:00.

Úkol odevzdaný pozdě se považuje za nesplněný!

Jakékoli dotazy či připomínky neváhejte posílat na výše uvedený mail.