Jak dobře psát – seminář pro studenty dějin umění

DEFINICE


NORMOSTRANA (NS)

Standardní způsob měření rozsahu textu. V tomto kurzu používáme její definici jako 1800 znaků včetně mezer.

V programu MS Word rozsah textu zjistíme na kartě Revize v části Kontrola pravopisu (položka Počet slov). Údaj v řádku Znaky (včetně mezer) vydělíme 1800.


ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ

Zadání se odevzdávají elektronickou poštou na adresu jakdobrepsat@gmail.com


FORMÁT ODEVZDÁNÍ

Formát odevzdávaných úloh je MS Word – .doc, .docx.

Při zpracování úloh používejte prosím vždy KONTROLU PRAVOPISU a jako jazyk si nastavte češtinu;). Pokud je zadáním oprava textu, pracujte výhradně v REŽIMU SLEDOVÁNÍ ZMĚN.

Text, který nám zašlete, vám přijde opravený a okomentovaný v REŽIMU SLEDOVÁNÍ ZMĚN. Od vás očekáváme, že se s našimi připomínkami nějak vyrovnáte (přijmete je, odmítnete je, provedete vlastní úpravy…) a text nám zašlete zpět ČISTÝ BEZ REVIZNÍCH ZNAČEK (toho dosáhnete například přijetím všech změn při finálních úpravách). Budete-li chtít k druhé verzi přičinit nějaký komentář, použijte prosím funkci "VLOŽIT KOMENTÁŘ" z režimu změn.
O něco podrobnější návod k použití režimu změn naleznete zde [pdf].


TERMÍN ODEVZDÁNÍ

Pokud nebude řečeno jinak, úkoly se odevzdávají následovně:

PRVNÍ VERZE nejpozději v PONDĚLÍ týdne následujícího po semináři, a to do půlnoci (24:00).
Odevzdané úkoly následně opravíme PÁTKU.

DRUHÁ VERZE zohledňující naše poznámky či opravy pak do PONDĚLÍ předcházejícího dalšímu semináři, rovněž do 24:00.

Úkol odevzdaný pozdě se považuje za nesplněný!

Jakékoli dotazy či připomínky neváhejte posílat na výše uvedený mail.


PODMÍNKY ATESTACE

  • Včasné odevzdání všech úkolů.
  • Pravidelná účast na semináři, nemoce atp. nutno omlouvat předem.
  • Napsání/dodání textu na zadané téma a v zadaném rozsahu k ústní zkoušce.

V odůvodněných a vážných případech lze diskutovat o výjimkách. Platí ale, že úkoly je třeba splnit všechny a že nebudeme akceptovat omluvy, které bez zjevného důvodu dorazí na poslední chvíli.ÚKOLY


Z hodiny konané 13. října 2021

Napište prosím ESEJ o rozsahu jedné normostrany (1800 znaků s mezerami, ± 10%) na téma: Proč jsem se rozhodl/a studovat dějiny umění/architekturu/psychologii… Součástí zadání je provést vlastní rešerši na téma: Co je to vlastně esej a jak vypadá.

Úkol od vás očekáváme do půlnoci pondělí 18. října 2021. Jakékoli dotazy směřujte prosím VČAS na náš mail.
Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na vaše texty!