Jak dobře psát – seminář pro studenty dějin umění

DEFINICE


NORMOSTRANA (NS)

Standardní způsob měření rozsahu textu. V tomto kurzu používáme její definici jako 1800 znaků včetně mezer.

V programu MS Word rozsah textu zjistíme na kartě Revize v části Kontrola pravopisu (položka Počet slov). Údaj v řádku Znaky (včetně mezer) vydělíme 1800.


ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ

Zadání se odevzdávají elektronickou poštou na adresu jakdobrepsat@gmail.com


FORMÁT ODEVZDÁNÍ

Formát odevzdávaných úloh je MS Word – .doc, .docx.

Při zpracování úloh používejte prosím vždy KONTROLU PRAVOPISU a jako jazyk si nastavte češtinu;). Pokud je zadáním oprava textu, pracujte výhradně v REŽIMU SLEDOVÁNÍ ZMĚN.

Text, který nám zašlete, vám přijde opravený a okomentovaný v REŽIMU SLEDOVÁNÍ ZMĚN. Od vás očekáváme, že se s našimi připomínkami nějak vyrovnáte (přijmete je, odmítnete je, provedete vlastní úpravy…) a text nám zašlete zpět ČISTÝ BEZ REVIZNÍCH ZNAČEK (toho dosáhnete například přijetím všech změn při finálních úpravách). Budete-li chtít k druhé verzi přičinit nějaký komentář, použijte prosím funkci "VLOŽIT KOMENTÁŘ" z režimu změn.
O něco podrobnější návod k použití režimu změn naleznete zde [pdf].


TERMÍN ODEVZDÁNÍ

Pokud nebude řečeno jinak, úkoly se odevzdávají následovně:

PRVNÍ VERZE nejpozději v PONDĚLÍ týdne následujícího po semináři, a to do půlnoci (24:00).
Odevzdané úkoly následně opravíme PÁTKU.

DRUHÁ VERZE zohledňující naše poznámky či opravy pak do PONDĚLÍ předcházejícího dalšímu semináři, rovněž do 24:00.

Úkol odevzdaný pozdě se považuje za nesplněný!

Jakékoli dotazy či připomínky neváhejte posílat na výše uvedený mail.


PODMÍNKY ATESTACE

  • Včasné odevzdání všech úkolů.
  • Pravidelná účast na semináři, nemoce atp. nutno omlouvat předem.
  • Napsání/dodání textu na zadané téma a v zadaném rozsahu k ústní zkoušce.

V odůvodněných a vážných případech lze diskutovat o výjimkách. Platí ale, že úkoly je třeba splnit všechny a že nebudeme akceptovat omluvy, které bez zjevného důvodu dorazí na poslední chvíli.ÚKOLY


Z hodiny konané 8. prosince 2021

Výklad o argumentaci naleznete zde.

Tento domácí úkol bude o něco delší a budete na něj mít také více času. Chceme po vás POLEMIKU na téma. "Má být očkování v ČR povinné a proč?" Necháme na vás, jakou stranu si vyberete (ano x ne) a jaký druh povinného očkování je ve hře (všichni x některé skupiny obyvatel). Nebudeme vás hodnotit podle vašeho názoru, ale podle toho, jak dokážete zvolené stanovisko pomocí férových prostředků obhájit a vyargumentovat. Zdůrazňujeme, že nám nejde o žádnou "dojmologii" (myslím si, mám pocit, zdá se mi), ale o trochu vědečtěji, metodičtěji pojatý text.

Vaše výtvory očekáváme do půlnoci pátku 17.12. 2021. Požadovaný rozsah jsou 2 normostrany. Opravené dostanete texty do Vánoc, druhou verzi budeme chtít do 2. ledna 2022.

POZOR: nedílnou součástí odevzdání je i návrh dne a hodiny, kdy byste chtěli s námi konzultovat text, který chcete použít k atestaci. Naše možnosti jsou omezené, ale docela se dovedeme přizpůsobit. Počítejte s cca 10 až 15 minutami konzultace.

Připomínáme, že další hodina bude až 5. ledna 2022, hodina z 22.12. se tímto ruší a nahrazují ji výše uvedené konzultace.

Případné dotazy směřujte na náš mail.
Přejeme vám hodně štěstí!


Z hodiny konané 24. listopadu 2021

Předně vám dáváme k dispozici odkazy na užitečné materiály, o nichž byla řeč na hodině:

  1. Jak se vyhnout plagiátorství, velice přehledně a pěkně zformulovaná příručka o tom, jak citovat a zacházet se zdroji: ZDE

  2. Užitečná bibliografická databáze pro dohledávání starší i aktuální odborné literatury nejen z našeho oboru: ZDE

  3. Publikovaná podoba článku, který jste v rámci minulého úkolu dostali k editaci (začátek na str. 4): ZDE


Úkol na další hodinu bude prostý. Pod odkazem najdete videoklip od Foo Fighters. Vaším úkolem bude převyprávět příběh videoklipu v uceleném textu o rozsahu 2500 znaků.
Zdůrazňujeme, že nám nejde o hodnocení videa, recenzi, rozbor autorského pojetí, střihové skladby nebo popis jednotlivých scén, ale opravdu o zachycení příběhu, který se ve videu odehraje. Připomínáme možnost si při opakovaném shlédnutí vypnout zvuk…;)

Video naleznete ZDE:

Případné dotazy směřujte na náš mail. Přejeme vám hodně štěstí!

Termín odevzdání je pondělí 29. 11. 24.00.

Co se další výuky týče, bude dle rozhodnutí vedení fakulty již výhradně distanční. Vytvoříme předmět v Teamsech a pošleme vám odkaz


Z hodiny konané 16. listopadu 2021

Výklad o citacích naleznete zde.

Za domácí úkol máte správně doplnit odkazy do poznámky pod čarou. Podrobné pokyny naleznete zde. Vzorový dokument, do nějž zadání vypracujete, naleznete zde.

POZOR: tento úkol se odevzdává VÝHRADNĚ VE FORMÁTU WORD VE VÝŠE UVEDENÉ ŠABLONĚ. Žádné jiné formáty nejsou přípustné!!!

Připomínáme, že se soutěží o kvalitní čokoládu…

Termín je půlnoc pondělí 22. listopadu, ale nebráníme se tomu, pokud byste úkoly (tento i ten dříve zadaný) poslali dříve. Měli bychom více času na jejich posouzení. Děkujeme.

Případné dotazy směřujte na náš mail.
Přejeme vám hodně štěstí!Z hodiny konané 27. října 2021

Výklad o anotaci, resumé a abstraktu naleznete zde.

Za úkol budete mít prostudovat si tento text a vytvořit z něj resumé v rozsahu zhruba 1,5 normostrany (2700 znaků s mezerami).

Úkol od vás očekáváme do půlnoci pondělí 1. listopadu 2021. Jakékoli dotazy směřujte prosím VČAS na náš mail.
Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na vaše texty!Z hodiny konané 13. října 2021

Napište prosím ESEJ o rozsahu jedné normostrany (1800 znaků s mezerami, ± 10%) na téma: Proč jsem se rozhodl/a studovat dějiny umění/architekturu/psychologii… Součástí zadání je provést vlastní rešerši na téma: Co je to vlastně esej a jak vypadá.

Úkol od vás očekáváme do půlnoci pondělí 18. října 2021. Jakékoli dotazy směřujte prosím VČAS na náš mail.
Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na vaše texty!